Osvědčení revizního technika spalinových cest

03.06.2015 00:00

Osvědčení o profesní zkoušce revizního technika spalinových cest je k nahlédnutí v dokumentech.

Potřebujete zrevidovat, postavit, posoudit, navrhnout a spočítat komín? Provést tlakovou a kouřovou zkoušku komínů?

Kontaktujte mě ještě dnes!