Jiří Votýpka-vítám Vás na svém webu..

..jsem členem Kominického Cechu ČR a nabízím Vám veškeré kominické služby  

 
*Pravidelné roční čištění spalinových cest pro různé druhy paliv, dle požárního zákona 320/2015 Sb. včetně vystavení protokolu o revizi. 

 

*Povinné kontroly spotřebičů tuhých paliv dle zákona o ochraně životního prostředí podle §17 zákona č. 201/2012 sb. příloha č. 11, včetně vystavení revizní zprávy

 

*Jen revizní zpráva při výměně spotřebiče

*Přechod na jiný zdroj vytápění

*Kolaudační řízení. 

*Instalace, provoz a údržba spalovacího stacionárního zdroje

*Oprava připojení spotřebičů na stávající spalinové cesty (koroze- rozpad materiálu)

*Dodatečné vložkování stávajících zděných komínových průduchů (plyn- tuhá paliva) 

 

*Dodání a montáž originálních vícevrstvých izolovaných komínových sestav vhodné jako náhradní řešení při absenci stávajícího zděného komínového průduchu pro rodinné domy a bytové jednotky.

 

*Kontrola spalinových cest, poradenství a následné uvedení spalinové cesty do souladu s platnými ČSN- EN

Komín se čistí právě teď! 

..objednejte si mé služby

Novinky

Osvědčení na rok 2016/2017

24.04.2017 09:52
Osvědčení o úspěšném absolvování školení "SKČR na rok 2016/2017 najdete v dokumentech.

ATMOS oprávnění k revizím

13.05.2016 20:32
Kominictví Jiří Votýpka Mrzky, je oprávněn k širokému spektru péče o výrobky  Atmos. Váš kotel Atmos...

ATMOS autorizovaný prodejce a technik

13.05.2016 15:18
Firma Jaroslav Cankař a syn ATMOS potvrzují, že kominictví Jiří Votýpka Mrzky, je autorizovaným prodejcem a...

Osvědčení revizního technika spalinových cest

03.06.2015 00:00
Osvědčení o profesní zkoušce revizního technika spalinových cest je k nahlédnutí v dokumentech. Potřebujete...